Kvinnojouren Pärlan

Ort: Älvsbyn
,
Län: Norrbottens län
Jourtelefon: 0929-101 87
Telefontid: 08:00-16:00
Jourtelefon övrig tid: 070-238 00 66
Adress:
Box 25
942 21 Älvsbyn
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, spanska, finska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens
Specialiserad verksamhet: Heder
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon