Kvinnojouren Viktoria

Ort: Halmstad
,
Län: Hallands län
Jourtelefon: 035-12 88 88
Telefontid: Mån - fre 9-12
Jourtelefon övrig tid: 112
Adress:
Sven Jonsons gata 14
302 95 Halmstad
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, polska, somaliska, finska och serbiska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende

I Halmstad finns kvinnojouren Viktoria som är till för dig, som har det svårt i ditt förhållande, samboende, äktenskap eller familjeliv. Vi är inte främmande för några frågor. Du kan komma och prata med oss om det du upplever som svårt. Vi har tystnadsplikt och försöker hjälpa dig att lösa dina problem och komma fram till ett för dig bra beslut. Vi kan erbjuda dig och dina barn skyddat boende, ge dig råd och stöd och vi hjälper dig kontakta polis, advokat, socialtjänst m.m. Du får gärna vara anonym och vi har tystnadsplikt, detta innebär att vi inte har någon skyldighet att rapportera till myndigheter.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon