Kvinnors Rätt

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 073- 728 68 93
Telefontid: 9.00-17.00
Adress:
Inedalsgatan 11
112 33 Stockholm
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, persiska, urdu och engelska
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon