Malmö Kvinnojour

Ort: Malmö
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 040-30 11 13
Telefontid: Mån-fre: 9-16
Adress:
Box 4283
203 14 Malmö
  • Vi stödjer kvinnor som blivit utsatta för våld, hot och sexuella övergrepp och som känner rädsla och hot i sin livsituation.
  • Vi vill aktivt verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.
  • Vi arbetar utifrån ett feministiskt grundperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon