Tjej & Kvinnojouren Nordvärmland

Ort: Torsby
,
Län: Värmlands län
Jourtelefon: 0560-146 44 Jobbmobil: 070-638 94 90
Telefontid: 08.00-16.30
Jourtelefon övrig tid: 070-523 81 40 mellan 16.00-20.00
Adress:
Box 134
Biografgatan 1 C
685 23 Torsby
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon