Öppen Gemenskaps Kvinnojour

Ort: Umeå
,
Län: Västerbottens län
Jourtelefon: 070-831 50 53
Adress:
Umeå

Är till för våldsutsatta kvinnor med missbruk samt kvinnor som lever i en missbruksmiljö med psykisk- och/eller fysisk ohälsa, hemlöshet, osäkert boende, arbetslöshet eller annan social utsatthet. Öppen Gemenskaps Kvinnojour omfattar: • Telefonjour • Uppsökande fältarbete • Jourboende • Motivationsarbete • Nätverksarbete • Stöd för anhöriga

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Övriga