Kvinnojouren Öresund samt Ungdomsjouren Öresund

Ort: Malmö
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 040-12 55 86
Telefontid: Vardagar 9.00-17.00
Adress:
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Chattid: må-tors kl 13-15
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, danska, arabiska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende


Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15 år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd - kostnadsfritt och anonymt - för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan, och besitter flera års erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Vi erbjuder stödsamtal på telefon, chatt, mail och inbokade besök och talar svenska, engelska, danska och arabiska.  

 

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon