Qjouren

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-644 20 32
Telefontid: Dygnet runt vardag och helg.
Jourtelefon övrig tid: 08-644 20 32
Adress:
Box 23126
104 35 Stockholm
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Våldsutsatta kvinnor med en beroendeproblematik, alkohol, narkotika och eller läkemedel

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor i missbruk. 

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Roks