Qjouren Väst

Ort: Göteborg
,
Län: Västra Götalands län
Jourtelefon: 070-886 96 61
Telefontid: Dygnet runt
Adress:
Göteborg
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska-Engelska
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende
Alla har rätt till skydd! Lever du i en relation som skrämmer dig? Är du kvinna och lever i missbruk?  Välkommer att kontakta Qjouren Väst.  Du kan vara anonym.  Qjouren Väst är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor. Du behöver inte vara nykter eller drogfri för att få stöd från Qjouren. Vi är en ideell förening och hos oss arbetar enbart kvinnor. Vi har kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer, beroende, hemlöshet och psykisk ohälsa.  Vi kan erbjuda stöd och kunskap om våld i nära relationer. Vi följer med på möten med myndigheter, rättsväsendet eller vården.  Vi kämpar för att du ska få ett bra bemötande och dina rättigheter tillgodosedda.  Kontakta oss: Telefon: 0708- 86 96 61 Mail: qjourenvast@gmail.com Gilla på Facebook: Qjouren Väst
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon