Rom och resande kvinnojour

Ort: Täby
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 073 557 89 44
Telefontid: Dygnet runt
Adress:
Gribbylundsvägen 70 a
187 64 Täby
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, franska, romanis och polska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Missbruksfrågor, hedersvåld, blodshämnd och LVU

Rom och resande kvinnojour har stor kompetens om hedersrelaterat våld, romsk kultur och blodshämnd. Jouren har 12 platser och anställd personal med utbildning som socionom och psykolog. Jouren har även barnverksamhet. 

Läs en artikel om Rom och resande kvinnojouren och det nationella resursstöd jouren driver för att kunna vägleda andra som möter romska kvinnor.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon