Sollefteå Kvinnojour Amanda

Ort: Sollefteå
,
Län: Västernorrlands län
Jourtelefon: 073-032 75 43
Telefontid: Dygnet runt
Adress:
Sollefteå
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende
Sollefteå Kvinnojour Amanda är en ideell förening som aktivt arbetar för Kvinnofrid. Föreningen startades 1984 i Sollefteå med ROKS som medlemsorganisation. Vi är sedan 1996 medlem i SKR - Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. SKR arbetar tillsammans med kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar i Sverige för att motverka mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar mot alla former av våld; fysisk, psykisk, sexuellt, ekonomiskt, hedersrelaterat och hbt-våld.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon