Somaya Kvinno- och tjejjour

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: Stödtelefon: 020-81 82 83. Kansli: 08- 760 96 11.
Telefontid: Vardagar 9-16
Adress:
Kista
Chattid: tisdagar och torsdagar kl 18-21
Kan erbjuda stöd på följande språk: svenska, engelska, arabiska, persiska, hindi, urdu och spanska
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende

Kan erbjuda stöd på följande språk: svenska, engelska, arabiska, persiska, hindi, urdu och spanska. Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende

Specialiserad verksamhet: Somaya kvinno- och tjejjour stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga. Vi har skyddat boende med plats för 14 personer samt medföljande barn, och vi erbjuder stöd, råd och information i vår stödlinje och stödchatt. Vi kan även utbilda och föreläsa. 

Se också Somaya Tjejjour

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon