Samverkan för sexuellt utsatta – Stöd och hjälp om du utsatts för sexuella övergrepp

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-508 25 546 och 08-508 25 541
Adress:
Stockholm

Verksamheten vänder sig till kvinnor, män, tjejer och killar som har varit utsatta för sex mot sin vilja, våldtäktsförsök eller våldtäkt samt till deras anhöriga.

Alla Kvinnors Hus erbjuder stödsamtal både enskilt och i grupp, praktisk hjälp samt föreläsningar om våld i nära relationer samt om sexuellt våld.

Stockholms stads Samtalsmottagningen erbjuder kris- och korttidsterapi hos legitimerade psykoterapeuter.
Hopp Stockholm erbjuder enskilda samtal, familj- och anhörigsamtal kring övergrepp som skett i barndomen.
RFSU erbjuder anhörigstöd.

Alla samtal är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym. De fyra parterna ingår i nätverksträffar med Sveriges enda akutmottagning för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset i Stockholm för kompetensutveckling på regelbunden basis.

Jourtelefon för stödsamtal och rådgivning: 08-644 09 20
måndag till fredag klockan 09.00-20.00
lördag och söndag klockan 11.00-15.00

Juristjouren, för dig som har juridiska frågor kring våld i nära relationer: 08-644 09 20
onsdag och söndag klockan 18.00-21.00

Stödsamtal via Stockholms stad, Samtalsmottagningen: 08-508 255 51
Stödsamtal via Hopp Stockholm (barndomsövergrepp) : 08-641 86 38
Stödsamtal via RFSU (anhörigstöd): 08-692 07 70

Typ av jour: Övriga
Riksförbund: Övriga