Tensta kvinno- och tjejjour

Ort: Spånga
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-36 38 70
Telefontid: Mån-fre 9-17, tor 17-21
Adress:
Box 4013
163 04 Spånga
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, ungerska, somaliska, ryska, ukrainska, turkiska, arabiska, finska och tigrinja
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon