Ungdomsjouren Öresund

Ort: Malmö
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 076-901 92 18
Telefontid: må kl 15-17 och ons kl 18-20.30
Chattid: må kl 15-17 och ons kl 18-20.30
Adress:
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15 år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd - kostnadsfritt och anonymt - för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan, och besitter flera års erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Vi erbjuder stödsamtal på telefon, chatt, mail och inbokade besök och talar svenska, engelska, danska och arabiska.    
Typ av jour: Ungdomsjour
Riksförbund: Unizon