Värnamo Kvinnojour

Ort: Värnamo
,
Län: Jönköpings län
Jourtelefon: 0370-475 25
Telefontid: 8.00-17.00 Alla dagar
Adress:
Box 502
331 25 Värnamo
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, bosniska, kroatiska, serbiska, rumänska, finska, hebreiska och urdu
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon