Kalendarium

Här listas Unizons och medlemsjourers aktiviteter.
nov
23

Unizon på Barnrättsdagarna

Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset
|
23 november 2020
Örebro

"Frihet från pornografi -  en självklar rättighet för barn" och "Barn på kvinnojour: Ett fönster av möjligheter" är Unizons seminarium på årets Barnrättsdagarna. Besök oss gärna i monter Forum 13. 

nov
28

Extrakongress

28 november 2020

Enligt beslut vid kongressen den 25 april ska det kallas till extra kongress för val av valberedning.