Att synliggöra motstånd mot våld - utbildningsdag för socialtjänsten

Datum: 27 september 2018
Ort: Stockholm
Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan
Arrangör: Unizon

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem.
2017 anmäldes i Sverige över 7300 våldtäkter och 28 000 fall av misshandel mot kvinnor. Enligt WHO utsätts var tredje kvinna världen över för våld under sin livstid.

Alla som utsätts för våld gör motstånd. Forskning visar att det språk som används för att skildra förövarens respektive den utsattas handlingar har stor betydelse både för våldsutsatta och för hur våldet förstås i samhället.

Den 27:e september bjuder Unizon in yrkesverksamma inom socialtjänst till en utbildningsdag om Response-Based Practice, en metod för att synliggöra motstånd mot våld.

Datum: 27 september
Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan, Stockholm
Anmälan: till info@unizon.se, sista anmälningsdag 21 september
Avgift: 1000 kronor, inklusive moms, lunch och fika

Om dagen:
"Om du slår någon med en stekpanna är det inte matlagning, om du rånar en bank är det inte en ekonomisk transaktion och om du snor en bil är det inte en bilpool - att våldta ett barn är inte sex med ett barn. Sex är en ömsesidig handling, barn kan inte samtycka till eller ha sex" - Tell it like it is

Medverkande är bland andra: Allan Wade, PhD forskare och terapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med språkets betydelse inom ramen för Response Based Practice (RBP). RBP bygger på forskning om hur språket används för att skildra förövares respektive den utsattas handlingar och hur språkbruket kan 1) dölja våldet 2) osynliggöra förövarnas ansvar 3) dölja offrets motstånd 4) skuldbelägga och patologisera den som utsatts. Wade står
även bakom initiativet Tell it like it is, ett internationellt nätverk som arbetar för rättvisande och rättvisa beskrivningar av våld mot barn.

Stödcentrum Nordväst, Stockholms län, föreläser om arbetet och lyckade resultat av att ha arbetet med ungdomar som utsatts för våld utifrån RBP-modellen.

Kvinnojouren Enköping föreläser om arbetet med att synliggöra kvinnor och barns motstånd mot mäns våld och ger inspiration till hur kvinnojourer, tjejjourer och socialtjänst kan samverka.

Varmt välkomna!

Bifogade filer: