Föreläsning om hedersrelaterat förtryck och våld

Datum: 10 oktober 2019 13:1515:00

Anna-Karin Hasselborg föreläser om våld i nära relation. Anna-Karin är utbildad beteendevetare med examen i kriminologi och pedagogik. Hon har de senaste tio åren arbetat, inom olika myndigheter med våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Idag behöver vi öka kunskapen och förståelsen om våld i nära relation för att kunna uppmärksamma, identifiera samt kunna ge rätt stöd och hjälp. Föreläsningarna vänder sig till personal inom välfärdsyrken och politiker.

Tid och plats: 10 oktober, kl 13.15–15.00, Hullsta Gård.
Föranmälan krävs p.g.a. begränsat antal platser. Anmälan skickas till: kontakt@sollefteakvinnojour.se

Sista anmälningsdag är fredag 4/10 2019. Fri entré fram till 26/9 2019. 

Vid frågor kontakta: Stina Näslund, ABF Västernorrland på 070-578 40 42 eller Lena Ljunglöf, Sollefteå Kvinnojour Amanda på 070-445 28 63.

Bifogade filer: