Internationella barndagen 7 oktober 2019 - utbildning

Datum: 7 oktober 2019 13:1519:30

Kvinnojouren MOA bjuder in till en kostnadsfri utbildning om barn som upplevt våld hemma. Dagen anordnas tillsammans med Avdelningen för socialt arbete, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola och Samhällskontraktet.

Inbjudan vänder sig till MDH- elever, yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, hälso/sjukvård, rättsväsendet och frivilligorganisationerna. Syftet är att få gemensam kunskap om barn som upplever våld hemma.

13.15 – 14.45 Lotta Molander, kurator på Kvinnojouren i Huddinge har många fina titlar och hennes finaste titel enligt henne själv ”hjärtstädare”. Lotta berättar om grunderna våldsutsatthet i nära relationer, vad gör det med mamman och hennes partner och barnen. Vilka olika strategier och försvarsroller som barnet kan ta sig. Vikten av att tala med barn om motstånd i mötet med barnen.

14:45-15.00 PAUS

15:00- 16.30 Björn Tingberg leg, sjuksköterska, leg psykoterapeut och forskare inom området barn som far illa. Björn har arbetat i många år med barn som på olika sätt misshandlats. Nu arbetar han som psykoterapeut med egen praktik och med utbildningar om våld i nära relation och samtal med barn på Karolinska Institutet. Björn berättar om barnets reaktioner efter uppbrottet från sitt hem och under vistelsen på kvinnojour lojalitet och rädslor när umgänge med den våldsamma föräldern ibland sker utan intervjuer och riskbedömningar. Hur blir det med barnets återhämtning, hälsa och hur kan barnets utveckling förväntas vara. Socialtjänstens och BUPs roll, intervjuer, riskbedömning

17:30-19-30 Lotta Molander, Kvinnojouren i Huddinge återkommer med samma som ovan och med mer praktiskt utifrån möten med barn som upplevt våld.

Anmälan senast 1 oktober 2019, till Kvinnojouren MOA, 016-51 21 09 info@kvinnojourenmoa.se

För mer info:Catarina, barn- och informationsansvarig 070-884 21 09 catarina@kvinnojourenmoa.se

Bifogade filer: