Lanseringskonferens för handboken Inget att vänta på

Datum: 12 februari 2020 13:0016:00
Ort: Sundsvall

INGET ATT VÄNTA PÅ

Missa inte lanseringskonferenserna för handboken Inget att vänta på. Det finns fortfarande platser kvar i Jönköping, Luleå, Sundsvall, Göteborg och Malmö! Kom och lär dig mer om hur du kan jobba våldsförebyggande på ett systematiskt och evidensbaserat sätt.

Inget att vänta på utgör sedan flera år ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en ny upplaga.
Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Inget att vänta på gavs tidigare ut av MUCF. Jämställdhetsmyndighetens revideringsarbete har genomförts i nära samverkan med Unizon och MÄN.

Anmälan sker här.