Samtalsgrupp för våldsutsatta kvinnor

Datum: 1 oktober 2019 13:30

I höst startar Sollentuna kvinnojours samtalsgrupp för kvinnor som levt med våld. Gruppens syfte är att få verktyg, och tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situation, bearbeta erfarenheter av våld.
Ledare för gruppen är kuratorer på Sollentuna kvinnojour. Ledarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal och med våldsutsatta.
Gruppen inspireras av Utväg Skaraborgs manual.

När: Start tisdag 1 oktober. Därefter träffas vi varje vecka under hösten – i totalt 10 veckor. Samtalsgruppen kommer att träffas mellan 13.30–15.30.

Var: Samtalslokal i centrala Sollentuna

Hur: Om du önskar delta så vill vi träffa dig för ett personligt informationsmöte innan gruppen startar. Informationsmötena kommer att hållas löpande.

För mer information och anmälan – vänligen kontakta Sollentuna kvinnojour:
08 – 35 60 69 eller info@sollentunakvinnojour.se