Seminarium och manifestation för trygga långsiktiga boenden

Datum: 25 november 2015 14:0018:00
Ort: Sollentuna
Plats: Arena Satelliten, Allfarvägen 4

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Sollentuna kvinnojour arrangerar tillsammans med Sollentuna kommun seminarium om boende och en manifestation för att hedra de kvinnor som blivit mördade av sin partner.

Program
14.00 Fika och utställning
14.15 Bakom molnen, Edsbergs slottsteater
14.50 Hur påverkar dagens bostadsmarknad våldsutsatta kvinnor
och barn? Introduktion av Olga Persson, Unizons generalsekreterare
15.00 Livet efter polisanmälan, Erika Gyllenswärd, gruppchef, Brottsoffer
samordningen Norrort
15.10 Hur kan vi underlätta för våldsutsatta kvinnor och barn att få en
permanent bostad? Paneldiskussion med Moa Rasmusson, ordförande i Sollentuna trafik och fastighetsnämnd, Sonia Lunnergård, ordförande i Sollentuna socialnämnd, Martin Lindfors, VD för Sollentunahem,
Liz Nordell, grundare för Melissafonden, Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholms stad. Moderator: Olga Persson
16.00 Fika i foajén med smörgås, frukt och kaffe
16.30 En överlevares historia, Clara Bergman
16.50 Skyddat men inte dolt – en strategi för skyddande boenden,
Fanny zu Kyphausen, Medlem i Sveriges arkitekter, Kungliga tekniska högskolan
17.20 FATTA Dans
18.00 Ljusmanifestation utomhus för att hedra de kvinnor som blivit
mördade under 2000-talet av sin partner eller före detta partner i Sverige

Anmäl dig senast 11 november på telefon 08-35 60 69 eller mejla info@sollentunakvinnojour.se

Bifogade filer: