STHLM Väst Tjej- och kvinnojour anordnar Workshop i bild

Datum: 27 juli 202031 juli 2020
Ort: Vällingby

STHLM VÄST Tjej – och kvinnojour erbjuder en workshop i bild under vecka 31 för kvinnor som är, eller har varit, utsatta för hot och våld i en nära relation. 

Deltagande i gruppen är gratis och vi har tystnadsplikt. Föranmälan krävs.    

Att drabbas av hot och våld av sin partner medför ofta psykiskt och fysiskt lidande. Våld i nära relation skiljer sig från många andra trauman genom att det ofta är återkommande och pågår under lång tid. Det blir ett komplext trauma för både kvinnan och eventuella barn. 

Våld som sker i hemmet kan ofta upplevas som något skamligt hos den som blir utsatt. Det är viktigt att få uttrycka och prata med andra som förstår problematiken för att kunna gå vidare. bildgrupp kan vara bra både för känslan av att känna sig ensam i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka.    

Workshopen kommer att äga rum i Vällingby folket hus med start måndag den 27 juli 2020. Antalet platser är begränsade.  

Kontakta oss gärna för mer information. 
Telefon 08 – 739 20 76
Karin och Julia