Unizon på Almedalsveckan

Datum: 1 juli 20194 juli 2019
Ort: Visby
Plats: Almedalen

Måndag 1 juli

9 av 10 män som misshandlar kvinnor får frikort – när tar samhället ansvar?

9:00–10:00 Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Under 2018 anmäldes 28 700 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Hur ser makten, våldet och feminismens kamp ut?

Medverkande: Carin Götblad, regionpolischef Mitt, Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen och Margareta Garpe, dramatiker, regissör, Grupp 8. Arrangör: Freezonen.

Tisdag 2 juli

Vad händer med mig om min mamma dör?

11:05–11:25 Tältseminarium, Barnrättstorget

Umgängesrätten är inte en föräldrarätt utan en barnrätt. När ordet umgängesrätt nämns avses i allmänhet föräldrars rätt till umgänge fast egentligen är det barnet som har rätt till umgänge. Mammor tvingas dagligen att utstätta sina barn för umgänge med en våldsam pappa. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att regelbundet träffa, leva och växa upp med sin förövare?

Medverkande: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Rebecca Lagh, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh och Åsa Landberg, leg. psykolog, sakkunnig i frågor om våld mot barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Moderator: Tanja Hillberg, verksamhetsutvecklare barnfrid, Unizon.

 

Från blommor och bin till gruppvåldtäkter: Sexualundervisning 2.0

11:30–12:10 Seminariepass, Barnrättstorget

Att koncentrera sex- och samlevnadsundervisningen på hur man skyddar sig mot graviditet och könssjukdomar tillhör en svunnen tid. När tillgång till pornografi finns i varje barns mobiltelefon och när en av fyra killar i 18-årsåldern konsumerar porr dagligen måste sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras för ett större fokus på samtycke, normer och sexualitet.

Medverkande: Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid vid Linköpings universitet, Åsa Kastbom, överläkare Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Olivia Björklund Dahlgren, Ordförande FATTA, Linus Sköld, fd rektor och S-riksdagsledamot. Moderator: Malpuri Groth, Sveriges Kvinnolobby.

 

Upphandling = Kvinnojourernas död?

12:30–13:30, Campus Gotland, sal E30

En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning om kvinnofrid och barnfrid. Nu hotas den idéburna jourrörelsen av upphandling och konkurrensutsättning. Hur ser framtiden ut? Ska mäns våld vara en vinstaffär för privata företag? Flera kommuner har börjat upphandla skyddat boende för kvinnor och barn. Vilka konsekvenser får det?

Medverkande: Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor och riksdagsledamot, Lars Bryntesson, regionpolitiker Region Stockholm (S), Marie Unander-Scharin, ordförande för Kvinnojouren Sigtuna och styrelseledamot Unizon. Moderator: Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

 

Det stora kvinnohatet

16:00–17:00, Campus Gotland, sal: B24

Förra året mördades 22 kvinnor av en man de hade eller hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017. Trots detta så genererar en kvinna strypt i sin egen säng i lägenheten där hennes femåring ligger och sover i rummet bredvid inte samma kraftfulla politiska satsningar som en man skjuten på gatan av en annan man.

Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, Ida Östensson, ordförande Make Equal, Mikael Thörn, utredare Jämställdhetsmyndigheten, Nina Forselius, utredare BRÅ, Pia Sjunnegård Dahlbom, bitr. regionpolischef Stockholm. Moderator: Olga Persson, generalsekreterare Unizon

 

Regeringens och polisens arbete mot hedersrelaterat våld och brottslighet

17:00–18:30 Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Hedersnormer innefattar ett brett spektrum av allvarlig brottslighet och omfattar inte bara barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning utan också brott som mord, kvinnofridskränkning, misshandel, hot, ofredande, olaga förföljelse mm. Medverkande: Carin Götblad, regionspolischef Mitt, Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen, Sakine Madon, journalist, Helena Vilhelmsson, Centerkvinnor m.fl. Arrangör: VHEK.

Onsdag 3 juli

Sexualitet efter sexuella övergrepp – den dolda problematiken

8:15–9:30 Campus Gotland, sal E31

Att bli utsatt för sexuellt våld kan påverka individens hälsa, såväl psykiskt som fysiskt. Hösten 2017 gav metoo röst åt tusentals vittnesmål om sexuella övergrepp. Men varför pratar vi så lite om hur den sexuella hälsan kan påverkas av att bli utsatt för sexuellt våld?

Medverkande: Rebecca Sjöstrand, projektledare och Rebecka Göransson, socionom och sexolog, båda från Föreningen Storasyster och projektet Hela Mig. Arrangör: Föreningen Storasyster.

 

Heldagsarrangemang på Folkets Bio

9:30–18:30 Adelsgatan 39

Våld och olika former av övergrepp är oftast dolt och mörkertalet för stort. Hur kan vi hjälpa de mest utsatta i samhället? En heldag med filmvisning med paneldiskussioner. Arrangör: Trots kvinnojour m.fl. i samarrangemang.

Unizon deltar i följande delseminarier:

9:30–11:00: Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?

Barn tvingas till umgänge med våldsutövande föräldrar och den förälder som vill skydda sitt barn riskerar att förlora vårdnaden. Hur kan situationen för våldsutsatta barn i vårdnadsprocess förbättras? Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Karin Ödqvist, UNICEF Sverige, Mikael Mellqvist, Gotlands tingsrätt och Linn Moser Hällen, socionom m.fl. Arrangör: Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh

11:00–12:30: Vad händer bakom stängda dörrar?

Vad kan politiker och samhällsaktörer göra för att förbättra nyanlända kvinnors situation? Filmvisning av dokumentären Bakom stängda dörrar med efterföljande panelsamtal. Olga Persson, generalsekreterare Unizon, medverkar. Arrangör: IKKR-Kvinnojouren Nina.

17:30–18:30: Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?

Installation och levande musik för en visuell upplevelse och känsla av kraften i kvinnojourernas arbete. Arrangör: Trots kvinnojour.

 

2020 blir barnkonventionen lag, men alla barn har inte samma rättigheter

14:15–15:00, Campus Gotland, sal E35

Det är inte självklart att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. Detta gäller inte minst nyanlända barn och unga som ofta saknar kunskap om vad de har rätt till i sitt nya land. Hur kan man arbeta för att i praktiken implementera barnkonventionen? Arrangör: Freezonen

 

Så förebyggs (unga) mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

14:45–15:45 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Hur kan samhället bli bättre på att förebygga mäns våld genom en genusförändrande ansats där problemet synliggörs och ansvar kan utkrävas, av både individ och samhällsinstitutioner? Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon, Mikael Thörn, Lisa Lindström och Bosse Parbring från Jämställdhetsmyndigheten. Arrangör:Jämställdhetsmyndigheten

 

Från porrkultur till samtyckeskultur

15:15–16:00, Campus Gotland, sal E35

Juventas Ungdomsjour föreläser om varför vår samtid uppmuntrar våldspornografi istället för ömsesidighet och samtycke. Vad får det för konsekvenser för individen och för samhället? Hur kan en ungdomsjour arbeta inom skolan för att förebygga mäns och killars våld? Arrangör: Juventas ungdomsjour.

 

Säkerhetsarbete – avgörande för ett jämställt samhälle fritt från våld!

16:15–17:00 Campus Gotland, sal E35, plats för 50 pers.

Vilken roll spelar säkerhetsföretagen i arbetet för jämställdhet och ett samhälle fritt från våld? Unizon och SRS, Scandinavian Risk Solutions, två i grunden olika organisationer, presenterar gemensamma erfarenheter för att inspirera fler till ett modernt, jämställt CSR- och hållbarhetsarbete för företag och organisationer. Medverkande: Ilya Treutiger, VD, SRS och Olga Persson, generalsekreterare Unizon. Moderator: Matilda Karlsson, SRS

 

Skyddsvästar och kvinnokamp – Almedalens stora mingel om säkerhetsbranschen och jämställdhet!

18:00–20:00 Rosa Huset, Kommendantsbacken 6

SRS, Scandinavian Risk Solutions och Unizon välkomnar till Almedalens härligaste mingel för vänner och kollegor där vi möts och diskuterar hur värdegrund och uppförandekod inom säkerhetsbranschen kan vara ett recept för ett jämställt samhälle fritt från våld. SRS bjuder på vegetarisk lokalproducerad mingelmat och dryck.

Panel: Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot C, Veronica Palm, ordförande Alla kvinnors hus, Ilya Treutiger, VD, SRS, Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande. Moderator: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon.

Torsdag  4 juli

Ett samhälle fritt från våld, en önskedröm eller rättighet?

11:00–11:45 Strandvägen, H552

Alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld. För att uppnå detta är jämställdhet helt nödvändigt. Hur skapar vi tillsammans ett samhälle där rätten till frihet från våld och förtryck inte är en önskedröm utan en självklarhet?Medverkande: Kristina Athlei, Region Jönköpings län och Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare förebyggande arbete, Unizon. Arrangör: Region Jönköpings län.

 

Informera, ej skambelägga – om porrkritiska samtal med barn och unga

14:30–15:30 Clarion Hotel Wisby, Kopparsalen, Strandgatan 6

Porr är ett eskalerande folkhälsoproblem vars konsekvenser är allvarliga både för de som tittar och de som befinner sig i porrindustrin. Behovet av att motverka porrens skadeverkningar på alla samhällsnivåer är stort. Vad kan vi konkret göra? Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon, Meghan Donevan och Daniel Israeli från Talita, Louise Lindblom, Svartedalsskolan i Göteborg, Anna Christiansson, Ungdomsjouren Tigerlilja. Arrangör: Talita.

 

Skuld och skam – orsak och verkan på livet

14:30–15:55 Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Den psykiska ohälsan har ökat markant senaste decenniet i Sverige. Mycket forskning mäter ohälsa men färre studier tar reda på de bakomliggande orsakerna. Skuld och skam reglerar och gör att vi människor håller oss inom ramen för vad som vi ska och får göra. Vad gör egentligen skuld och skam med oss?

Medverkande: Anna Garvander, generalsekreterare Tjejzonen, Christina Olsson, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar, Rahebe Rezai Nejad, Hjärnkoll. Moderator: Inger Händestam, förbundsordförande SPES. Arrangör: Tjejzonen, SPES, Hjärnkoll, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sensus.

Fredag 5 juli

Tjejmiljarden – så minskar vi tjejers psykiska ohälsa

9:30–10:30 Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa, men tjejer är den grupp som lider av psykisk ohälsa i störst utsträckning. Självskadebeteende, ätstörningar och depression präglar många flickors liv. Dags för regeringen att satsa en miljard på att främja tjejers hälsa. Medverkande: Anna Garvander, generalsekreterare Tjejzonen, Nina Rung, kriminolog och Karin Adelsköld, författare och komiker. Arrangör: Tjejzonen.