Unizon på Barnrättsdagarna

Datum: 23 november 202024 november 2020
Ort: Örebro
Plats: Conventum, Fabriksgatan 17-19

"Frihet från pornografi -  en självklar rättighet för barn" och "Barn på kvinnojour: Ett fönster av möjligheter" är Unizons seminarium på årets Barnrättsdagarna som i år hålls digitalt. Läs mer om hur du deltar här: http://www.barnrattsdagarna.se/


Barn på kvinnojour: Ett fönster av möjligheter
De senaste sex åren har närmare 9 500 våldsutsatta barn tillsammans med sina mammor bott på Unizons kvinnojourer. Skydd från pappas våld handlar inte bara om rätten om att överleva, utan även rätten att leva och utvecklas. Vistelsen på kvinnojouren öppnar ett fönster av möjligheter att uppmärksamma barnets behov och genom stödinsatser verka för återhämtning. Under seminariet lyfter vi barnens röster och berättar om samverkan som gör skillnad.
Medverkande: Tanja Hillberg, fil. dr. i psykologi och verksamhetsutvecklare inom området Barnfrid på Unizon. Representanter från Unizons barnnätverk som har särskilt fokus och kompetens i området barn och trauma: Malin, barnansvarig på Sollentuna Kvinnojour, och Marianne, barnsamordnare på Familjefridsjouren i Höganäs.

Frihet från pornografi - en självklar rättighet för barn 
Det våld och den kvinnoförnedring som förekommer i pornografin påverkar inte bara framtida sexuella beteenden hos barn och unga, men normaliserar också en skrämmande kvinnosyn. Att motverka den pågående folkhälsokris som pornografin är, är ett måste för att säkra barns rätt och möjlighet till liv och utveckling, god hälsa och trygga uppväxtvillkor. Föreläsningen ger en nulägesbild av pornografins skadeverkningar på barn och unga och förslag på hur dessa kan motverkas.
Föreläsare: Olga Persson, ordförande Unizon