Mäns våld mot kvinnor

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer
varje år. Varje dag begås runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas
uppleva pappas våld mot mamma. Över hela världen är mäns våld
ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.

Våld i nära relationer

Ett knytnävslag, rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld. Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt.

Rätt till stöd och hjälp

Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Läs om socialtjänstens ansvar och juridiskt stöd.

Sexuellt våld

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Brå uppskattar att runt 100 våldtäkter begås varje dag. 98 procent av förövarna är män och killar och våldtäkterna riktar sig framför allt mot kvinnor och barn.

Barn som upplever våld

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma. Varje år bor över tusen av dessa barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma.

 

Vårdnad, boende och umgänge

Många kvinnor som flyr från en misshandlande man till en kvinnojour har sina barn med sig. Barnen har ofta upplevt pappas våld och behöver stöd utifrån sina egna erfarenheter och behov.

Sexköp och prostitution

Mellan 600 000 och 2 miljoner personer världen över utsätts varje år för människohandel, enligt FN. Handeln gäller framför allt sexuell exploatering av kvinnor och barn.

Maskulinitet och våld

Alla män utövar inte våld men majoriteten av våldet världen över utövas av män. Ingen går fri från mäns våld, oavsett kön och ålder.

Jämställdhet och feminism

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att vara feminist är att agera, politiskt och i vardagen, för att uppnå ett jämställt samhälle.