Barn som upplever våld

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma. Varje år bor över tusen av dessa barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma.

Varje barn behandlas som en egen part – med egna behov, önskemål och rättigheter – och inte enbart som medföljande till sin mamma. Till tjej- och ungdomsjourerna hör unga av sig och berättar om oro och rädsla för en pappa som är aggressiv och våldsam.

Barn är inte enbart vittne till våldet – de upplever våldet själva. Hemmet blir till en plats där vad som helst kan hända. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som sker, och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet. Vuxna måste ta barnens reaktioner, känslor och tankar på allvar.

Kommer jag splittra familjen? Är jag verkligen så värdelös, är det mitt fel? Om inte jag fanns skulle de vara lyckliga, mamma och pappa då? Kommer pappa att döda oss om jag berättar?

Många av frågorna till kvinnojourerna handlar om juridiken kring vårdnad, boende och umgänge. Att tvingas lämna sitt barn med en expartner, som varit våldsam, hotfull, och kanske även begått övergrepp mot barnen, är en stor oro för många. Barn som lever med en mamma som blir misshandlad blir i högre grad själva utsatta för fysiskt våld av sin pappa. Detta kan ske när de försöker förhindra våld mot mamman, men våld och sexuella övergrepp kan också vara direkt riktade mot barnen.

Enligt en undersökning som gjordes vid ett skyddat boende i Göteborg bland barn som upplevt våld mot en förälder hade 95 procent vid minst ett tillfälle befunnit sig i hemmet när mamman misshandlades. 77 procent hade vid minst ett tillfälle varit i samma rum när mamman misshandlades. 45 procent hade vid minst ett tillfälle varit i kontakt med en eller båda föräldrama när den ena misshandlades. För 8 av 10 barn hade våldet pågått hela barnets liv (ända sedan mamman var gravid).

Sedan år 2000 har 126 barn fått sin mamma dödad av pappan. 63 av barnen var hemma när mamma dödades. 33 av barnen barn såg mordet. 7 barn hittade sin döda mamma. Detta visar Aftonbladets undersökningar Dödade kvinnor och Barnen som blev kvar.

För Unizon är det viktigt att klargöra att alla under 18 år är barn. Det innebär att alla barn till misshandlade mammor är välkomna till våra jourer, oavsett om de är flickor eller pojkar. 

Unizon är medlemmar i Nätverket för Barnkonventionen och vi arbetar opinionsbildande för att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag.

* Källa: Almqvist, K & Broberg, A. (2004) Barn som bevittnat våld mot mamma – en studie om kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg. Göteborg: Göteborg stad.

Citatet kommer från D...:s fråga till tjejjourerna. Fler frågor hittar du i Tjejjouren.se:s frågelåda.