Våld i nära relationer

Ett knytnävslag, rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld.

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt.

En majoritet av mäns våld mot kvinnor är riktat mot den egna flickvännen eller frun. Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I knappt hälften av dessa fall har offer och förövare en nära relation. Dessutom anmäls omkring 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Mörkertalet är dock stort, Brå uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Varje år mördas omkring 17 kvinnor av en man de har eller har haft en kärleksrelation med.

Vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner, men våld förekommer i alla sorters parrelationer – hetero- som homosexuella. En kvinna kan bli våldtagen av sin flickvän, en man slagen av sin make och en transkvinna hotad av sin pojkvän. Unga tjejer är överrepresenterade som offer för våld i nära relationer. Oftast är förövaren en jämnårig eller något äldre kille.

Efter bara några månader började han kalla mig väldigt elaka saker, efter det började han slå sönder mina saker, allt från tavlor till tv och mobiler sen började han knuffa och till sist slå.

Våldet kännetecknas av att det ofta pågår systematiskt under en längre tid. Att bryta sig loss från någon man älskat och kanske fortfarande älskar kan vara svårt. Många befinner sig också i en beroendesituation till sin förövare. Att våldet utövas inom en nära relation och i hemmet, gör dessutom att människor runt omkring tenderar att förminska våldet av rädsla för att lägga sig i något de anser vara privat.  

Våldet drabbar inte alla kvinnor på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Ett missbruk eller en funktionsnedsättning kan leda till att hon behöver mer stöd än andra. Lever hon i en samkönad relation kan homofobi göra att paret redan från början är mer isolerade och utlämnade till varandra.

För att möta varje kvinna och tjej på bästa sätt behövs kunskap om hur faktorer som etnicitet, klass, funktionalitet, sexualitet och ålder påverkar våldsutsattheten och möjligheten att söka stöd. Läs mer om särskilt utsatta grupper under Rätt till stöd och hjälp.

Våld i nära relationer innefattar även föräldrars våld mot barn, (vuxna) barns våld mot sina föräldrar och när flera medlemmar i en familj kollektivt utövar hedersrelaterat förtryck och våld.

Citatet kommer från Marias fråga till kvinnojourerna. Fler frågor finns under Frågor och svar.

Läs även:

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning kan behöva både mer och annat typ av stöd än kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Så ser våldet ut

Våld i nära relationer kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Våldet är sällan enbart fysiskt, vilket är en vanlig missuppfattning, utan många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande.

Varningstecken

Har du en vän som drar sig undan familj och vänner?

Är du orolig för en vän eller kollega?

Det viktigaste är att du vågar fråga och vågar bry dig.

Våld i lhbtq-relationer

Våld förekommer i alla typer av parrelationer.

Uppehållstillstånd pga anknytning – tvåårsregeln

Det är inte ovanligt att inte våga lämna en våldsam man på grund av risken att i så fall mista sitt uppehållstillstånd.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Våldet sanktioneras av ett kollektiv och heder, skam och "oskuld" är centrala värden.

Olaga förföljelse och stalkning

Som olaga förföljelse (stalkning) räknas när någon har förföljt en person genom några av följande brottsliga gärningar:

Skyddade personuppgifter

Om du vill ha skyddade personuppgifter ska du göra en ansökan till Skatteverket.

Separation och bodelning

Här kan du läsa om vad som gäller vid skilsmässa och separation, hur en bodelning går till och vad som händer om man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. Texterna är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB.

Kontaktförbud

Om det finns risk för att någon ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera någon annan kan åklagaren besluta om kontaktförbud.