Olaga förföljelse och stalkning

Som olaga förföljelse (stalkning) räknas när någon har förföljt en person genom några av följande brottsliga gärningar:
  • misshandel eller försök till misshandel
  • olaga tvång
  • olaga hot
  • hemfridsbrott
  • ofredande
  • sexuellt ofredande
  • skadegörelse eller försök till skadegörelse
  • åverkan
  • överträdelse av kontaktförbud

och var och en av gärningarna har utgjort ett led i en upprepad kräkning av personens integritet.

Ibland kan han ringa 30 gånger per dag för att prata om ingenting. Ena sekunden skäller han, andra sekunden är det som om inget har hänt.

Straffskala

Det maximala straffet för stalkning är fängelse i högst fyra år.

Preskriptionstider

De enskilda brottens preskriptionstid avgör om de kan beaktas när domstolen ska döma någon för stalkning.

Texterna om lagstftining är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB.

Citatet kommer från Saras fråga till kvinnojourerna. Fler frågor finns under Frågor och svar.