Skyddade personuppgifter

Om du vill ha skyddade personuppgifter ska du göra en ansökan till Skatteverket.

Det finns olika typer av skyddade personuppgifter:

  • Sekretessmarkering innebär att adressuppgifterna inte får lämnas ut av myndigheter (observera att olika myndigheter har olika regler för utlämnade av uppgifter). 
  • Kvarskrivning innebär att man förblir folkbokförd på sin gamla adress. 
  • Fingerade personuppgifter innebär att man får nytt namn och personnummer. Det är viktigt att komma ihåg att göra ansökan innan man flyttar till ny adress för annars kommer ju den nya adressen in i systemen och då kan den inte tas bort.

Skyddade personuppgifter kan vara ett sätt att skydda sig, men det är absolut ingen garanti för att man inte ska bli hittad av någon som man inte vill ska hitta en. Skyddade personuppgifter gör det i alla fall svårare att bli hittas av den som letar efter en.

Det är mycket påfrestande att leva med skyddade personuppgifter. Livet blir påtagligt begränsat och man måste alltid vara mycket försiktig med att lämna ut sina adressuppgifter och telefonnummer.

Kontakta en kvinnojour nära dig för mer information om hur det är att leva med skyddade personuppgifter.

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB.