Uppehållstillstånd pga anknytning - tvåårsregeln

Du som kommer till Sverige på grund av familjeanknytning (till exempel ett förhållande) kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Efter två år kan man beviljas ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd eller ett permanent uppehållstillstånd om relationen består.

Det är inte ovanligt att inte våga lämna en våldsam man på grund av risken att i så fall mista sitt uppehållstillstånd. Därför är tvåårsregeln ett problem.

Det finns möjlighet att få permanent uppehållstillstånd (PUT) före tvåårsperiodens slut om

  • kvinnan har särskild anknytning till Sverige
  • förhållandet har upphört främst på grund av att hon eller hennes barn, utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid 
  • andra starka skäl talar för att hon ska ges fortsatt uppehållstillstånd.

Om du är utsatt för våld, hot kränkningar finns alltså möjlighet att få stanna även om förhållandet inte varat i två år. Du måste dock kunna bevisa att det förekommit våld, hot och kränkningar. Tyvärr finns risken att du inte får stanna i Sverige på grund av att det saknas tillräckliga bevis.

Min dotter ville flytta tillbacka till min lägenhet, men hon är rädd för att förlora sin uppehållsrätt. Hon känder svenska lagen och hon vet, att
om hun inte längre bor samman med sin svenske sambo, riskerer hon att utvisas från landet samman med barn.

Ett annat krav för att få stanna är att förhållandet upphörde på grund av våldet, hoten, kränkningarna och inte för att sambon/maken ville skiljas eller separera.

Är du utsatt för våld och påverkad av tvåårsregeln? Kontakta din närmaste kvinnojour för råd, stöd och skydd.

Fruimport

En del personer sätter tvåårsregeln i system och gifter sig, tar hit sin hustru, behandlar henne illa och slänger ut henne innan tvåårsgränsen är uppnådd, vilket innebär att hon måste återvända till hemlandet och mannen kan hämta hit en ny hustru och göra likadant med henne. Dessa mäns systematiska övergrepp och maktmissbruk brukar ibland kallas "fruimport".

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB .

Citatet kommer från Lanas fråga till kvinnojourerna. Fler frågor finns under Frågor och svar.