Internationellt arbete

Unizons vision om ett jämställt samhälle fritt från våld är gränslös. Vi delar med oss av den gedigna kunskap som finns i det civila samhället i Sverige och stärker vårt arbete med hjälp av metoder och perspektiv från kvinnofridsarbetet i andra delar av världen.

Sedan år 2011 bedriver vi utvecklingssamarbete i Ryssland. I projektet SAfE görs ett helhetsarbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer i nordvästra Ryssland. Partners är ryska organisationer som arbetar med förövarbehandling, stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, pappagrupper och annat våldsförebyggande arbete i regionen. Unizon är projektägare tillsammans med Män för Jämställdhet.

Projektet SAfE är en fortsättning på vårt tre år långa arbete kring lagstiftning och nätverk i regionen: projektet LAW.

Vi deltar varje år i ett flertal internationella konferenser, däribland mötet för FN:s kvinnokommission CSW i New York och EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings i Bryssel.

Unizon är medlemmar i följande nätverk:

  • Nordiska Kvinnor mot Våld (NKMV)
  • Women Against Violence Europe (WAVE)
  • Global Network of Women's Shelters (GNWS)
  • Work With Perpetrators European Network (WWP-EN)
  • Men Engage
Taggar: