Medlemsförmåner och kongress

Unizons högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. Unizon vill också underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan jourerna.

Under Engagera dig finns bilder för medlemmar att använda för att synliggöra sitt medlemskap i Unizon.

Utbildningar

Flera gånger per år bjuder Unizon in till medlemsutbildning. Temat för utbildningen är olika från gång till gång, men på varje träff strävar vi efter att ta upp både aktuell forskning, praktik och politik inom våra ämnesområden.

Utöver dessa utbildningar ordnas en eller ett par gånger per år utbildningsdagar på Unizons kansli i Stockholm. Dessa utbildningsdagar är mer specifika till sitt innehåll, så kallade spetsutbildningar. Det är mindre grupper som utbildas och vi försöker lägga dem så att de inte kräver övernattning.

För att så många jourer som möjligt ska kunna delta på våra utbildningar gäller generellt två deltagare per jour. Övriga anmälda sätts på väntelista.

Unizons grundkurs

Unizon erbjuder medlemsorganisationer en grundkurs för
kvinnojourer och en grundkurs för tjejjourer och ungdomsjourer. Syftet är att hålla en jämn och hög kunskapsnivå hos alla medlemmar i förbundet. Grundkursen innehåller pass om kön, makt, våld och bemötande.

Målet är att den som genomgått en grundkurs har en gedigen grund att stå på för att påbörja sitt arbete i jouren.

Grundkursen leds av Unizons utbildade kursledare, på initiativ av medlemsjourer själva. Kursen kan hållas lokalt eller regionalt. En bra idé är att samordna en grundkurs tillsammans med andra jourer i närheten så att ni kan dela på kostnaden. Grundkursen kan kompletteras av den anordnade jouren med fördjupning i form av litteraturseminarier eller att de nyutbildade får gå bredvid i jourarbetet.

Två gånger per år arrangeras grundkurser centralt av förbundet.

Sedan 2014 är det ett är ett krav för medlemsskap att minst två personer på jouren gått Unizons grundkurs inom ett år från att jouren antas som medlemmar.

Medlemsträffar

Varje vår bjuds Unizons medlemmar in att kostnadsfritt delta i en inspirationshelg. Programmet på inspirationshelgen är peppigt med programpunkter som är tänkta att inspirera deltagarna att utveckla sin verksamhet.

En gång om året, vanligtvis sent på hösten, hålls en ordförande- och ledarskapskonferens, där ämnen som arbetsgivaransvar, praktiskt styrelsearbete, kommunsamarbete och aktuell politik diskuteras.

Kongress

I april månad varje år äger Unizons kongress rum. Värdskapet
för kongressen roterar mellan medlemsföreningarna. Förberedelserna av kongressen görs i samarbete mellan Unizon och värdföreningen. Varje medlemsförening får skicka två personer varav en är ombud kostnadsfritt till kongressen, men alla som vill är hjärtligt välkomna att delta som åhörare under årsmötet.

För att så många jourer som möjligt ska kunna delta på våra medlemsträffar gäller generellt två deltagare per jour. Övriga anmälda sätts på väntelista.

KVALITETSUTVECKLING, OMVÄRLDSBEVAKNING MED MERA

Unizon bedriver en mycket aktiv omvärldsbevakning för att våra medlemmar ska kunna hålla sig à jour om vad som sker inom våra ämnesområden. Medlemmarna får del av detta via nyhetsbrev, hemsida, mejlutskick, postutskick och på våra utbildningar och medlemsträffar.

Genom utbildningar, erbjudande av olika stöddokument och politiskt påverkansarbete hjälper Unizon sina medlemsföreningar att kvalitetsutveckla verksamheten. Allt för att ge medlemmarna möjlighet att aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitén i sitt arbete.

Som medlemsförening i Unizon har man tillgång att nyttja Unizons Juristjour. Vi samarbetar med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB som svarar på juridiska frågor som skickas till oss.

Unizons  har en styrelse och ett kansli som arbetar för sina medlemmar. Vi försöker att hjälpa er med de frågor ni har till oss. Vår strävan är att vara så behjälpliga som möjligt.

Taggar:

Bifogade filer:

  • arsplan_2018.docxvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 59.02 KB