Projekt

Att arbeta förebyggande mot mäns våld kan verka självklart, men i Sverige idag är det preventiva arbetet mot våld ett område där det finns mycket kvar att göra. Hela samhället skulle vinna på att börja förebygga mäns våld på allvar och vi kan lära mycket av andra länders arbete.

Många av Unizons jourer har arbettat förebyggande länge i olika projekt. Vi arbetar sturkturerat med feministisk våldsprevention både på förbundsnivå och ute på jourerna. Med projektet Bygg bra före inledde vi en långsiktig satsning med fyra utvalda spjutspetsjourer som tillsammans med kansliet och styrelsen tog fram Unizons definition och strategi på preventionsområdet.

Spjutspetsgruppen har idag vuxit och består av sju jourer: Kvinno- och Tjejjouren Jönköping, Kvinnojouren Blenda, Tjejjouren Juventas Systrar, Kvinnojouren Liljan, Tjejzonen, ungdomsjouren 1000 Möjligheter och INDRA tjejjour. Spjutspetsjourerna är representerade i olika delar av landet och arbetar aktivt med att förebygga mäns och killars våld. Genom arbetet med spjutspetsjourerna lyfter Unizon konkreta exempel på lokal nivå och visar på olika konstruktiva lösningar kring metoder och samarbeten.

Vårt våldspreventiva arbete är en del av ordinarie verksamhet och ett högt prioriterat område.

Bifogade filer: