Projekt

För bilagor från utbildningsturnén scrolla ned på sidan. För att hålla dig uppdaterad om projekt EJA, följ projektets blogg och facebook-sida.

En döv kvinna ringer på hos kvinnojouren i akut behov av stödsamtal. Hur kommunicerar jourkvinnorna med henne?

En tonårstjej med intellektuell funktionsnedsättning har utsatts för ett sexuellt övergrepp av sin färdtjänstförare. Hur kan tjejjouren stötta henne?

En rullstolsburen kvinna ringer socialtjänsten efter att under flera år ha misshandlats av sin man, som också är hennes personliga assistent. Kan socialtjänsten erbjuda henne skyddat boende?

Projekt EJA vill synliggöra situationen för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning för att de ska få det stöd och de insatser de har rätt till, enligt Socialtjänstlagen kap.5 § 11.

Studien Dubbelt utsatta damer? (Kristensen, GU, 2010) visar att kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för våld i högre grad än kvinnor generellt, bland annat att på grund av att de är mer beroende av andra i sitt dagliga liv. De kan också behöva både mer och annat typ av stöd än kvinnor utan funktionsnedsättning. Det är kommunerna som har ansvaret att erbjuda stöd och skydd som tillgodoser dessa särskilda behov. 

Socialstyrelsen påpekade i sin nationella tillsyn 2009 att socialtjänstens kompetens på området brister, att många kommuner saknar både skyddat boende och information tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, samt att våldet osynliggörs. Till exempel osynliggörs sexuella övergrepp genom att kvinnornas betraktas som ickesexuella och könlösa. 

Kvinnojourerna och tjejjourerna kan själva göra mycket med enkla medel för att bli mer tillgängliga, i väntan på att kommunerna tar ett helhetsansvar. 

Sedan hösten 2013 bjuder EJA tillsammans med lokala jourer in till träffar på olika platser i landet. Du som sysslar med kvinnofrids- eller tillgänglighetsfrågor på kommunen eller i en förening är välkommen att delta i seminariet som kommer att innehålla föreläsning, filmvisning, prova på-övning och diskussioner.

Håll utkik efter information om städer och datum!

Projekt EJA finansieras med hjälp av medel från Arvsfonden, drivs av SKR och leds av Denise Cresso och Linda Ohlsson.

För aktuella stopp i utblidningsturnén se vårt kalendarium.

EJA i media:
Kristianstadsbladet, 30 oktober 2013: Utsatta kvinnor uppmärksammas