Projekt

Genom långsiktigt arbete med föräldrars attityder och värderingar vill Unizon motverka hedersrelaterat förtryck och våld.

Projektet kallas också Process inriktad värdegrundsdialog med barnen i centrum och metoden den resulterat i Öppna ögon. Projektledare Eva Ohlsson har utvecklat metoder för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck under de senaste nio åren, och arbetat med frågor om våld i nära relationer sedan år 2000.

I föräldraträffar, som leds av utbildade processledare, diskuteras ämnen som sexualitet och jämställdhet med hjälp av en metod som bygger på bilder. I träffarna berörs frågor som är känsliga för många deltagare, som hbtq-personers rättigheter, sex före äktenskapet och barns situation mellan olika norm- och värdesystem.

Metoden kallas för värdegrundsdialog med barnen i centrum och har tagits fram av Eva Ohlsson tillsammans med omkring 200 föräldrar i Halmstad. Just nu utbildas ett åttiotal pedagoger, barnmorskor, socialsekreterare och SFI-lärare i Halmstad, Hörby och Biskopsgården i Göteborg i att själva hålla föräldraträffar. Syftet är att på ett systematiskt sätt fånga upp nyanlända föräldrar så snart som möjligt.

Projektet ägs av Unizon och drivs i samverkan med socialförvaltningen i Hörby och utbildningsförvaltningen i Biskopsgården i Göteborg. Länsstyrelsen Östergötland är huvudfinansiärer och Ländsstyrelserna i Halland, Västra Götaland och Skåne är medfinansiärer.