Projekt

Projektet SAfE innebär ett helhetsarbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer i nordvästra Ryssland. Arbetet bedrivs tillsammans med svenska Män för Jämställdhet och ryska organisationer som arbetar med förövarbehandling, stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, pappagrupper och annat våldsförebyggande arbete i regionen, bland andra Center Anna.

Projektet är en fortsättning på vårt tre år långa arbete kring lagstiftning och nätverk i regionen -  projekt LAW.