Statistik

Under 2019 hade Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp nära 122 000 stödkontakter. Det är en ökning med 30 procent sedan 2017.

Nära 122 000 stödkontakter 2019
Unizons stödkontakter har ökat markant de senaste 2 åren, från 92 000 år 2017 till 121 610 år 2019. Det är en ökning på 30 procent. Mellan 2018 och 2019 ökade stödkontakterna med 13 procent, 2018 hade jourerna över 108 000 stödkontakter.

Allt fler söker hjälp och stöd hos kvinnojourerna
Kvinnojourerna hade närmare 62 500 stödkontakter. 94 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var fysiskt och psykiskt våld, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge. På de 69 kvinnojourerna med boende som svarade på Unizons 2019 års statistikenkät bodde 1 137 barn, 1 075 kvinnor, 20 män och 1 transperson.

Tjej- och ungdomsjourer var fortsatt Sveriges största aktör för stöd på nätet
Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp hade 2019 över 59 100 stödkontakter, varav de flesta var stöd på nätet via chatt. De tre vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour var psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt eller sexuella övergrepp av en bekant. De allra flesta stödsökande var unga tjejer under 18 år.

För de jourer som är specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp var kontaktorsak fokuserad till övergreppet som oftast hade begåtts av en familjemedlem, följt av övergrepp som begåtts av en bekant och övergrepp begångna av en partner eller ex. partner.

Om statistiken
Statistiken bygger på enkätsvar från 124 av Unizons över 140 medlemsföreningar, den verkliga siffran är alltså något högre. Av de svarande är 80 kvinnojourer, 36 tjej- och ungdomsjourer samt 8 jourer specialiserade att arbeta mot sexuella övergrepp. Statistiken kring kvinnojourernas boende bygger på enkätsvar från 69 av Unizons kvinnojourer med boende.

 

För mer statistik se Unizons årsstatistik 2018.
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2017.
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2016. 
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2015. 
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2014.