Värdegrund och policy

Unizons värdegrund och policy fastställer förbundets identitet och är något för alla medlemsorganisationer att samlas kring.

Dokumentet ger vägledning i både ställningstagande och handlade, och behandlar bland annat:

  • Människors lika värde och lika rättigheter - jämlikhet, jämställdhet, värdighet och frihet
  • Olika förklaringsfaktorer för att förstå våldets orsaker och för att motverka våld
  • Unizons inställning till kommunernas ansvar och till andra aktörer som arbetar med skydd och stöd för kvinnor
  • Utveckling av kunskap och kvalitet - och av nya arbetsmetoder

Under 2010 arbetades en värdegrund och policy fram av Unizons styrelse och kansli i samarbete med Erik Blennberger, professor på Ersta Sköndal Högskola. Ett utkast skickades på remiss till alla medlemsföreningar under våren 2010. Det skickades också till andra relevanta organisationer och myndigheter. 2014 uppdaterades värdegrunden och policyn med ett manifest.

Bifogade filer: