Press


För intervjuer och kommentarer kontakta:


Pressekreterare
Nina Ljungberg
nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92

Vesna Prekopic
vesna.prekopic@unizon.se
073 500 97 37

Om UnizOn

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.