Press

 

För intervjuer och kommentarer kontakta:

Pressekreterare

Vesna Prekopic
vesna.prekopic@unizon.se
073 500 97 37

Nina Ljungberg
nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92

Förbundsordförande
Olga Persson
olga.persson@unizon.se
08-642 64 01, 070 461 18 88

Om Unizon

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.