Projekt

Women’s Empowerment in Casamance

Det överipande målet med projektet är att bidra till en ökad säkerhet för kvinnor och barn i regionen, samt stötta och stärka utsatta kvinnor och d

Bygg bra före

Början på en långsiktig satsning på våldsförebyggande arbete, med fyra utvalda spjutspetsjourer.

Cause of Death: Woman

Cause of Death: Woman är en unik journalistisk granskning av våld mot kvinnor i världen. Projektet drevs av Unizon (SKR) mellan 2010 och 2012.