internationellt

Unizon på FN:s årliga toppmöte CSW

Diskussioner om porr, prostitution och våldsförebyggande arbete på Commission on the Status of Women, CSW. Unizon var på plats på FN:s årliga toppmöte.

Artikel

Women’s Empowerment in Casamance

Det överipande målet med projektet är att bidra till en ökad säkerhet för kvinnor och barn i regionen, samt stötta och stärka utsatta kvinnor och d

Projekt

Internationellt arbete

Unizons vision om ett jämställt samhälle fritt från våld är gränslös. Vi delar med oss av den gedigna kunskap som finns i det civila samhället i Sverige och stärker vårt arbete med hjälp av metoder och perspektiv från kvinnofridsarbetet i andra delar av världen.

Sida

Cause of Death: Woman

Cause of Death: Woman is a unique investigative report on violence against women.

Projekt

Mäns våld drabbar tjejer och kvinnor hela livet

"Jag har mött många kvinnor som levt med en våldsam partner och jag imponeras alltid över deras mod", sa Kronprinsessan Mary av Danmark när hon inledde Nordiska Kvinnor mot Våld 2014. 

Artikel

SKR för kvinnofrid i Ryssland

Projekt LAW som SKR har arbetat med i St Petersburg, Ryssland under två och ett halvt års tid avslutades 31 mars 2014. Vi har utbildat, opinionsbildat och inspirerat inom ämnet mäns våld mot kvinnor.

Artikel

Förhandlingar för kvinnors rättigheter

SKR deltar i det 58:e mötet för FN:s kvinnokommission (CSW) i New York. Årets fokus är post-2015, det vill säga den agenda för minskad fattigdom och hållbar global utveckling som kommer att följa på de åtta millenniemålen när dessa når sin deadline år 2015. 

 

Artikel

Dödsorsak:Kvinna sprids i Europa

På den 15:e internationella konferensen Women Against Violence Europe (Wave) presenterade SKR:s vice ordförande Zandra Kanakaris förbundets journalistiska granskning av våld mot kvinnor i världen – Cause of Death: Woman för nära 200 deltagare från ett trettiotal länder.

Artikel

Kränkningar krossar drömmar

Publicerad i Värmlands Folkblad 10 oktober 2013.Sexuellt våld och trakasserier är kränkande och kan förändra en människa i grunden. En framtid som tycktes ljus blir mörk. Drömmar dör och destruktiva beteenden blir en del av de strukturer som begränsar kvinnor och flickor världen över. Det är inte okej.

Artikel