barn som upplever våld

Unizon på Barnrättsdagarna

"Frihet från pornografi -  en självklar rättighet för barn" och "Barn på kvinnojour: Ett fönster av möjligheter" är Unizons seminarium på årets Barnrättsdagarna. Besök oss gärna i monter Forum 13. 

Kalendariehändelse

Unizons remissvar Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

"Trots att utredningen lägger förslag som Unizon har drivit sedan vi bildades 1996 ställer vi oss starkt kritiska till förslagen i sin helhet då vi anser att de inte är genomförbara under de förutsättningar som råder för socialtjänsten idag och därmed riskerar att leda till stora försämringar för målgruppen snarare än till högre rättsäkerhet och trygghet. Utredningen är på många sätt helt avgörande för Unizons medlemsjourers verksamhet och hela kvinnojoursrörelsens framtid och därmed även för de målgrupper som jourerna möter, kvinnor och barn utsatta för våld" 

Artikel

Det gäller barnen – ny bok om barn på skyddat boende

Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Uppskattningsvis vart tionde barn i Sverige har sett pappa eller styvpappa skrika, svära, slå eller våldta mamma. Barnen kan också själva ha blivit utsatta för våld. Nu ger Unizon ut boken ”Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende”.

Artikel

Barnens egen rapport till FN

Sedan Sverige skrev under barnkonventionen 1990 har FN:s barnrättskommitté i Genève kontrollerat hur väl konventionen följs i Sverige.  

Artikel

Samverkan med Kriminalvården inspirerar

I oktober lanserades SKR:s metod för att samtala med frihetsberövade föräldrar om barns upplevelser av våld för yrkesverksamma och aktivister från hela Europa.

Artikel

Kriminalvården tar hjälp av kvinnojourer

”Ingen vill att ens barn ska behöva gå igenom samma sak som en själv”Kriminalvården och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har ingått ett unikt samarbete kring att leda samtal med frihetsberövade föräldrar. Nytt fokus är föräldrars våld ur barnens perspektiv. Idag släpps en rapport som beskriver de brottsförebyggande resultaten av samtalen.

Artikel

Barn ska inte behandlas så här

Artikeln publicerades på SvD Brännpunkt 1 februari 2013.
Tre barn har nyligen med tvång placerats hos sin pappa trots att han är dömd för att ha misshandlat mamman. Att hon levt med skyddad identitet har vänts emot henne, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ.

Artikel