statistik

72 000 stödsamtal 2014

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade över 72 000 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2014. Totalt stöttade jourerna nästan 40 000 individer.

Artikel

"Ett nej är ett nej, men ändå sker det hundra våldtäkter om dagen"

 

Publicerad på Nyheter 24 14 januari 2014.Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, skriver om Brå:s senaste rapport som visar att det förekommer ett stort mörkerantal när det gäller sexualbrott mot kvinnor. "Sexualbrott är den brottstyp som polisanmäls i lägst utsträckning av alla brott".

 

Artikel

Vi är glada att fler anmäler

Sveriges Radio rapporterar idag att antalet anmälningar av misshandel mot kvinnor (i nära relationer) har ökat med 15 procent sedan 2007. Från 12 600 till 14 500 anmälningar.

Artikel