sexualbrott

Ni osynliggör dem som utsätts, RFSU

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

Artikel

Ett populistiskt slag i luften Kjöller

Det finns ingen organisation eller enskild sakkunnig som driver kravet på samtyckesreglering i sexualbrottslagstiftningen som har den förenklade bild Kjöller presenterar. Ingen hävdar att samtyckesreglering är en universallösning eller att förändringen i sig skulle vara avgörande i flertalet fall för en fällande eller friande våldtäktsdom.

Artikel

"Ett nej är ett nej, men ändå sker det hundra våldtäkter om dagen"

 

Publicerad på Nyheter 24 14 januari 2014.Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, skriver om Brå:s senaste rapport som visar att det förekommer ett stort mörkerantal när det gäller sexualbrott mot kvinnor. "Sexualbrott är den brottstyp som polisanmäls i lägst utsträckning av alla brott".

 

Artikel

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Sverige har, med anledning av ett EU-direktiv (2011/93/EU), ändrat på reglerna för preskriptionstid för två sexualbrott, ”köp av sexuell handling av barn” och ”sexuellt ofredande som begåtts mot ett barn” samt instiftat en helt ny lag som heter ”Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn”. Lagändringarna och den nya lagen träder ikraft den 18 december 2013.

Artikel

Behövs en samtyckeslag?

År 2012 anmäldes 6324 fall av våldtäkt, varav endast 151 ledde till fällande dom. Under hösten 2013 blev samhällets brister i att hantera och motverka sexuellt våld uppenbara för allt fler. Tidningen Ottar bjöd in SKR:s förbundssekreterare Olga Persson och RFSU:s ordförande Kristina Ljungros till ett samtal om sexualbrott, lett av Kristina Lindquist, en av Ottars två chefredaktörer.

Artikel

Dags att vakna Beatrice Ask!

"Det gäller våra systrar, det gäller våra barn!" ljöd över torget framför Svea hovrätt medan personal och medverkande anlände i tid för morgonens förhandlingar i ett uppmärksammat våldtäktsmål.

Artikel