kvalitetsutveckling

Det civila samhället är avgörande i välfärden

Det är inte är rimligt att lika villkor ska gälla för ideella och idéburna organisationer som för det privata näringslivet. Dagens system med upphandling fungerar inte för den ideella sektorn. Det civila samhället har en avgörande roll i välfärden, och nu ska vi säkerställa att det får fortsätta vara så, skriver representanter för regeringen, SKL, Roks och Unizon.

Artikel

Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar

Publicerad på DN Debatt 17 november 2014.
Ta vara på kompetensen. I Botkyrka upphandlas just nu kommunens skyddade boende i en marknadsprocess som helt utesluter de kvinnojourer som jobbat med frågan i många år. Gör i stället som i Sigtuna, där ett unikt samarbetsavtal undertecknas i dag, skriver företrädare för Unizon / Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund.

Artikel

Rätt till stöd och hjälp

Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Läs om socialtjänstens ansvar och juridiskt stöd.

Fördjupning

Nya regler för arbetet mot våld i nära relationer

Från och med 1 oktober gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Under hösten presenteras föreskrifterna på regionala konferenser för ideella jourer, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Artikel