kvalitetsutveckling

Kvinnojourerna i högsta grad en välfärdsfråga

 

Publicerad i Dagens Arena 30 juni 2014. Kvinnojourerna är ofta det enda alternativet för våldsutsatta kvinnor. Trots det ser få oss som den seriösa och livsviktiga välfärdsaktör vi är, skriver Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund.

 

Artikel

SKR delar ut över sex miljoner kronor

Det är en fördubbling jämfört med tidigare år, tack vare regeringens ökade anslag. Förbundet uppmanar samtidigt kommunerna att gå in med grundfinansiering.– Mäns våld mot kvinnor är inte ett projekt, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson.

Artikel

Dags för kvinnofrid i varje kommun

 

Publicerad i ETC Opinion 12 juni 2014
Det är på kommunal nivå både det största ansvaret och den största potentialen att skapa kvinnofrid och skydda barn från framtida våldsutsatthet och våldsutövande finns. Det är dags att jourrörelsen ses som den tunga välfärdsaktör vi är och att kvinnofridsarbetet prioriteras som en välfärdsfråga, skriver Zandra Kanakaris och Olga Persson.

 

Artikel

Debatt: Kvinnofrid = välfärd

– Att arbeta mot MC-gäng och annan organiserad brottslighet är peanuts jämfört med att arbete mot våld i nära relationer, menade Carin Götblad, regeringens utredare mot våld i nära relationer på SKR:s seminarium Kvinnofrid = välfärd på Nordiskt Forum 12 juni. 

 

Artikel

Ansvar dumpas på kvinnojourer

Publicerad i ETC Göteborg 5 december 2013
Det är tufft att hitta bostad för vem som helst. Men att som våldsutsatt inte kunna få ett nytt hem… Kommunen måste ställa upp! skriver SKR, Kvinnohuset Kassandra och Kvinnojouren i Göteborg.

Artikel

Ingen kvinnofrid utan en egen bostad

 

Publicerad på SvD Brännpunkt 25 november 2013Åtta av tio kommuner uppger att bostadssituationen är ett hinder i arbetet för kvinnofrid. Situationen har förvärrats och det är dags att visa på ledarskap, mod och handlingskraft när det gäller att skydda kvinnor från våld, skriver Carina Ohlsson och Olga Persson, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. 

 

Artikel

Ansvarslös bostadspolitik förödande för våldsutsatta

Nya siffror visar att bristen på billiga hyresrätter, kommunala bostadsförmedlingar och allmännytta gör att kvinnojourerna tvingas avvisa fler och fler kvinnor och barn som söker akut skydd eftersom det blir allt svårare för de som bor på jouren att hitta en egen bostad att flytta till.Orsaken är ett hårdnande samhälle och ett försvagat socialt skyddsnät. 

 

Artikel