lag och rätt

Rätt till stöd och hjälp

Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Läs om socialtjänstens ansvar och juridiskt stöd.

Fördjupning

En ny brottsskadelag

 

Den nya brottsskadelagen, som ska ersätta den nuvarande brottsskadelagen, träder ikraft den 1 juli 2014. Lagen reglerar brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Den nya lagen kommer inte att innebära några större förändringar i jämförelse med den nuvarande. Det är framför allt tiden för ansökan om ersättning som förlängs och ersättningssystemet som förbättras och anpassas till de förhållanden som gäller idag.

 

Artikel

Utvidgning av brottet ”Egenmäktighet med barn”

Den 1 juli 2014 kommer brottet ”egenmäktighet med barn” att ändras. Ändringen består endast i ett tillägg till den nu gällande lagen. Tillägget kommer sannolikt inte att få någon större betydelse för kvinnor som tillsammans med sina barn flyr och tar sin tillflykt till kvinnojourer.

Artikel

Skärpt lagstiftning kring sexualbrott

 

Den 1 juli år 2013 ändras sexualbrottslagen. Förändringen är marginell jämfört med senaste förändringen av lagen som gjordes år 2005, men ändå viktig. Om domstol tillämpar den på rätt sätt finns möjlighet att fler förövare kan dömas för sina brott.

 

Artikel

Övergrepp på utsatt barn är inte en "feministisk seger"

I fredags riktade FN:s barnrättskommitté kritik mot Sverige bland annat för bristande skydd för barn mellan 15 och 18 år. Det ger oss anledning att återkomma till den ledare i Dagens Nyheter som beskrev den friande domen i BDSM-fallet i Malmö som en "feministisk seger". 

Artikel

Besöksförbud blir kontaktförbud

I en ny lag som trädde i kraft 1 oktober byts begreppet besöksförbud ut mot kontaktförbud. Dessutom införs det nya brottet olaga förföljelse.

Artikel

Stärk prostituerade personers möjlighet att kräva skadestånd

Publicerad på GP Debatt 10 maj 2011.
I sexköpsmål betalar köparen i dag främst böter till staten och prostituerade personer kallas endast som vittnen. Möjligheten för prostituerade människor att yrka skadestånd finns, men har aldrig använts sen lagen kom till. Vi vill se en utredning som ser över hur deras förutsättningar för skadestånd kan förbättras, skriver bland andra Olga Persson (SKR).

Artikel

Vi är glada att fler anmäler

Sveriges Radio rapporterar idag att antalet anmälningar av misshandel mot kvinnor (i nära relationer) har ökat med 15 procent sedan 2007. Från 12 600 till 14 500 anmälningar.

Artikel