barn

Unizon på Barnrättsdagarna

"Frihet från pornografi -  en självklar rättighet för barn" och "Barn på kvinnojour: Ett fönster av möjligheter" är Unizons seminarium på årets Barnrättsdagarna. Besök oss gärna i monter Forum 13. 

Kalendariehändelse

Unizons remissvar Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

"Trots att utredningen lägger förslag som Unizon har drivit sedan vi bildades 1996 ställer vi oss starkt kritiska till förslagen i sin helhet då vi anser att de inte är genomförbara under de förutsättningar som råder för socialtjänsten idag och därmed riskerar att leda till stora försämringar för målgruppen snarare än till högre rättsäkerhet och trygghet. Utredningen är på många sätt helt avgörande för Unizons medlemsjourers verksamhet och hela kvinnojoursrörelsens framtid och därmed även för de målgrupper som jourerna möter, kvinnor och barn utsatta för våld" 

Artikel

Det gäller barnen – ny bok om barn på skyddat boende

Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Uppskattningsvis vart tionde barn i Sverige har sett pappa eller styvpappa skrika, svära, slå eller våldta mamma. Barnen kan också själva ha blivit utsatta för våld. Nu ger Unizon ut boken ”Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende”.

Artikel